Chat hỗ trợ
Chat ngay

THUỐC TRỪ SÂU GỐC PYRETHROIT (GỐC CÚC TỔNG HỢP) 

Xin cảm ơn!

Nhóm này dễ bay hơi và phân hủy nhanh trong môi trường, độc với động vật thuỷ sinh, ký sinh và thiên địch, không hỗn hợp với các thuốc có chứa kiềm và có một số hoạt chất sau:

CYPERMETHRIN

ALPHA CYPERMETHRIN

DELTAMETHRIN

CYHALOTHRIN

FENPROPATHRIN

FENVALERAT

PERMETHRIN

pyrethrum