SÁCH HAY TẶNG BẠN – GIÁO TRÌNH CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG THỰC VẬT

Mục Lục Bài Viết >>>

Xin cảm ơn!

Giáo trình “Chất Điều Hoà Sinh Trưởng Thực Vật” là môn học giới thiệu về lịch sử nghiên cứu, phương pháp ly trích, cấu tạo hóa học, sinh tổng hợp, vai trò sinh học và cơ chế tác dụng của chất điều hoà sinh trưởng thực vật.

Môn học này cùng giới thiệu về khả năng ứng dụng của các chất điều hoà sinh trưởng trong sản xuất nông nghiệp. Nó cũng là môn học cung cấp những kiến thức cần thiết cho những ngành sinh lý thực vật, khoa học cây trồng và sinh học phân tử.

Giáo trình này được viết để phục vụ cho nhu cầu đào tạo cử nhân ngành công nghệ sinh học, tuy nhiên tất cả những người nghiên cứu về thực vật đều có thể tham khảo được.

Nội dung chương trình này giúp bổ sung những kiến thức cần thiết cho sinh viên học xong năm thứ hai các ngành nông học, trồng trọt và sinh học. Sinh viên cao học thuộc ngành nông học và sinh học đều có thể tham khảo giáo trình này.

Tác giả xin chân thành cảm ơn P.Gs. Ts. Lê Văn Hoà, Ts. Huỳnh Thu Hoà, Ts. Nguyễn Bảo Toàn, Ths.  Lâm Ngọc Phương và Ths. Lê Văn Bé đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báo trong việc biên soạn và chỉnh sửa giáo trình này.

Vì lý do bản quyền, quý bạn đọc nào trích dẫn hoặc sử dụng tài liệu này xin vui lòng ghi rõ nguồn:

Giáo trình Chất Điều Hoà Sinh Trưởng Thực Vật

Ts. Nguyễn Minh Chơn

khoa NN & SHƯD

Trường Đại học Cần Thơ (2004)

Quý bạn đọc có thể tải ebook về miễn phí: 

SÁCH HAY TẶNG BẠN – GIÁO TRÌNH CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG THỰC VẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *