Chat hỗ trợ
Chat ngay

SÁCH HAY TẶNG BẠN – GIÁO TRÌNH BỆNH CÂY ĐẠI CƯƠNG

Mục Lục Bài Viết >>>

Xin cảm ơn!

Bệnh cây đại cương là phần trang bị những kiến thức cơ bản, các khái niệm, định nghĩa, các nội dung chủ yếu của khoa học bệnh cây, là môn học cơ sở cho phần bệnh cây chuyên khoa của môn học bệnh cây (Phytopathology).

Môn học giúp sinh viên nắm vững các đặc điểm sinh vật học và sinh thái học của các nguyên nhân gây bệnh và những hướng phòng trừ, hạn chế bệnh hại. Nội dung chủ yếu của môn học gồm:

1. Khái niệm chung về bệnh cây.

2. Sinh thái bệnh cây.

3. Phòng trừ bệnh cây.

4. Bệnh cây do môi trường.

5. Nấm gây bệnh cây.

6. Vi khuẩn gây bệnh cây.

7. Virus gây bệnh cây.

8. Phytoplasma gây bệnh cây.

9. Viroide gây bệnh cây.

10. Tuyến trùng gây bệnh cây.

11. Protozoa gây bệnh cây.

12. Thực vật thượng đẳng gây bệnh cây.

Tham gia viết giáo trình này gồm các tác giả:

1. GS.TS. Vũ Triệu Mân: chương I, chương II, chương III, chương IV, chương VII, chươngVIII, chương IX.

2. PGS.TS Lê Lương Tềphần phân loại nấm – chương V, phần triệu chứng bệnh cây – chương I, phần những thay đổi của cây sau khi bị bệnh -chương I.

3. PGS.TS Nguyễn Kim Vân: chương V.

4. TS. Đỗ Tấn Dũng: chươngVI, chương XII.

5. TS. Nguyễn Ngọc Châu: chương X.

6. TS. Ngô Thị Xuyên: chương XI.

7. TS. Nguyễn Văn Viên: phần biện pháp hoá học – chương III.

8. GS.TS Vũ Hữu Yêm: phần bệnh do thiếu dinh dưỡng – chương IV.

9. PGS.TS Ngô Bích Hảo: phần phân loại và phòng trừ – chương VII.

Giáo trình này chủ yếu dùng cho sinh viên năm thức 3 ngành Bảo vệ thực vật. Giáo trình đã được soạn thảo với việc bổ sung nhiều tư liệu mới vì vậy có thể làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư đã ra trường và những cán bộ kỹ thuật quan tâm tới môn học bệnh lý thực vật.

Trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc!

EBOOK GIÁO TRÌNH BỆNH CÂY ĐẠI CƯƠNG

CHUYÊN NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT)

DO GS. TS. VŨ TRIỆU MÂN

CÙNG CÁC CỘNG SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I – HÀ NỘI BIÊN SOẠN

Quý bạn đọc có thể tải ebook về miễn phí tại đây:

SÁCH HAY TẶNG BẠN – GIÁO TRÌNH BỆNH CÂY ĐẠI CƯƠNG – PHẦN 1

SÁCH HAY TẶNG BẠN – GIÁO TRÌNH BỆNH CÂY ĐẠI CƯƠNG – PHẦN 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *