Chat hỗ trợ
Chat ngay
SÁCH HAY TẶNG BẠN – BỆNH CÂY NÔNG NGHIỆP

SÁCH HAY TẶNG BẠN – BỆNH CÂY NÔNG NGHIỆP

Mục Lục Bài Viết >>>

Xin cảm ơn!

Bệnh cây học = Plant Pathology = Phytopathology (phyto = cây, pathos = bệnh, logos = nghiên cứu). Bệnh cây học là một chuyên ngành khoa học có tính tổng hợp cao.

Nó sử dụng và kết hợp kiến thức của nhiều ngành khoa học, đặc biệt là thực vật học, giải phẫu thực vật, nấm học, vi khuẩn học, virus học, tuyến trùng học, sinh lý thực vật, di truyền, sinh học phân tử, khoa học đất, nông học, sinh hóa, hóa học, vật lý, khí tượng,…

Bệnh cây học nghiên cứu các tác nhân hữu sinh và vô sinh (các yếu tố môi trường) gây bệnh cây; cơ chế mà các tác nhân kể trên gây bệnh trên cây; và các biện pháp nhằm phòng chống bệnh và giảm thiệt hại do bệnh.

Mặc dù tác nhân gây bệnh có thể là vô sinh hay hữu sinh thì các nhà bệnh cây học quan tâm nhiều hơn đến các nhóm tác nhân có bản chất sinh học như nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng.

Cụ thể, bệnh cây học nghiên cứu:

  • Nguyên nhân gây bệnh hay tác nhân gây bệnh (pathogens): đặc điểm hình thái, sinh học, phân loại, cách chẩn đoán…

  • Tương tác giữa tác nhân gây bệnh và cây (plant – pathogen interaction): Cơ chế tấn công của tác nhân gây bệnh, cơ chế phòng thủ của cây đối với sự tấn công này, sự phát triển bệnh ở qui mô cá thể, hậu quả của mối quan hệ tương tác chẳng hạn triệu chứng biểu hiện.

  • Dịch tễ học (epidemiology): sự phát sinh, phát triển bệnh trên qui mô quần thể, phát tán bệnh, chu kỳ bệnh, dự báo bệnh, mô hình dịch bệnh.

  • Phòng chống: Nguyên lý, các phương pháp.

Mời các bạn nhấp vào đường link sau để tải sách về: SÁCH HAY TẶNG BẠN – BỆNH CÂY NÔNG NGHIỆP

Thông tin liên hệ: 0933.067.033

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *