NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 99 – CẢI CẦU VỒNG

Xin cảm ơn!

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 99 – CẢI CẦU VỒNG

Cải càu vồng được gieo trên đất mùn trộn với xơ dừa và phân hữu cơ, trong các khay ủ trong vòng 2 ngày. Sau 1 tháng, cây con có thể bắt đầu đem trồng ngoài đất. Trong suốt quá trình sinh trưởng toàn bộ quá trình bón phân, tưới nước đều được ghi lại trong nhật ký và kiểm tra chất lượng trước khi đưa ra thị trường.


https://www.youtube.com/watch?v=WW5BXp9btJo&feature=youtu.be

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *