NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 98 – THỊT LỢN SINH HỌC

Xin cảm ơn!

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 98 – THỊT LỢN SINH HỌC

Tại xã Thọ Lộc, Phúc Thọ (Hà Nội), gia đình ông Nguyễn Đình Hùng đã nuôi lợn thành công theo mô hình lợn sinh học. Theo mô hình này, lợn được cho ăn thức ăn sinh học được chế biến từ bột ngũ cốc và men vi sinh. Sau khoảng 6,5 tháng đến 7 tháng, lợn đã đạt tiêu chuẩn để có thể xuất chuồng.


https://www.youtube.com/watch?v=g46E-v-rncU&feature=youtu.be

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *