Chat hỗ trợ
Chat ngay

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 4 – CHÈ SHAN TUYẾT HÀ GIANG

Xin cảm ơn!

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 4 – CHÈ SHAN TUYẾT HÀ GIANG

Đi cùng chiều dài lịch sử của dân tộc Việt từ ngàn xưa, không thể nào bỏ quên ấm trà nóng – mở đầu mỗi câu chuyện. Hãy cùng chuyến xe của NNS tới tận vùng núi cao Hà Giang, đi giữa những con đường đắm trong sương chớm đông để cùng khám phá một trong những loại cổ trà quý của đất Việt – Chè Shan Tuyết.


https://www.youtube.com/watch?v=Zqn5cKp1lFs&feature=youtu.be

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *