NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 38 – LỢN RỪNG LAI PHÚ THỌ

Xin cảm ơn!

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 38 – LỢN RỪNG LAI PHÚ THỌ

Ngày hôm nay, chuyến xe NNS và MC Diệu Linh sẽ dẫn các bạn tới thăm trang trại nuôi lợn rừng lai của ông Nguyễn Văn Nhẫm – cựu chiến binh tại xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, Phú Thọ. Giống lợn này rất đặc biệt khi có bộ lông vằn sọc độc đáo sẽ giúp chúng ngụy trang, trốn chạy kẻ thù trong rừng. Tuy nhiên, khi lớn lên những vằn sọc này sẽ biến mất và lợn có bộ lông màu đen.


https://www.youtube.com/watch?v=eWOm6zzS0Vk&feature=youtu.be

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *