NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 25 – THỊT CHUA THANH SƠN

Xin cảm ơn!

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 25 – THỊT CHUA THANH SƠN

Xuất phát từ một món ăn của người Mường, với mục đích để cất giữ món ăn được lâu hơn mà người ta nghĩ ra cách trộn thính ngô vào thịt, rồi cất thịt trong ống nứa. Ngày nay, từ công thức truyền thống, thịt chua đã được sản xuất theo mô hình đạt chuẩn vệ sinh ATTP để tới tay được với nhiều người tiêu dùng hơn.


https://www.youtube.com/watch?v=BVLmfpzk6ds&feature=youtu.be

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *