NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 21 – BÁNH ĐA KẾ

Xin cảm ơn!

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 21 – BÁNH ĐA KẾ

Ngày hôm nay, hãy cùng chuyến xe NNS đi theo lời kể của những câu chuyện kể về thăm phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang – quê hương của chiếc Bánh Đa Kế nổi tiếng. Miếng bánh giòn tan như tiếng cười, béo mùi lạc vừng, mùi gạo mới quê hương chuyên trở trong mình không biết bao nhiêu tâm tình của người dân Dĩnh Kế.


https://www.youtube.com/watch?v=pah97QKv2LI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *