NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 13 – RAU AN TOÀN TAM GIANG

Xin cảm ơn!

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 13 – RAU AN TOÀN TAM GIANG

Từ nguồn đất, nước đã được kiểm tra đạt chuẩn, quy trình trồng tuân thủ 25 quy định trong sản xuất rau an toàn, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ, những cây rau an toàn này hiện được tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh Bắc Ninh và Hà Nội.


https://www.youtube.com/watch?v=OllMY5G5H5k&feature=youtu.be

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *