Chat hỗ trợ
Chat ngay

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG THUỐC CỎ TRÊN RUỘNG TRỒNG NHÓM CÂY BẦU BÍ

Xin cảm ơn!

Trên ruộng rau họ bầu bí thường xuất hiện các loài cỏ hàng niên, chia làm 3 nhóm:

Nhóm cỏ hòa bản

Nhóm cỏ lá rộng

Nhóm chác lác


Phòng trừ cỏ dại bằng thuốc trừ cỏ :
1. Giai đoạn trước khi gieo trồng :
Phun thuốc Roundup 480SC, Dream 480SC : pha 80 ml/16 lít nước.
Phun thuốc Fagon 20AS : pha 80-100 ml/16 lít nước. 
Sau khi trừ cỏ, tiến hành làm đất kỹ, lên luống, xẻ   rãnh để trồng rau.
2. Giai đoạn sau khi gieo trồng :
Nếu ruộng có nhiều cỏ hòa bản, phun thuốc Onecide 15EC để trừ (thuốc không có hiệu lực trừ cỏ lá rộng, cói lác):
+ Cỏ dưới 6 lá : pha 30-40 ml/16 lít nước.
+ Cỏ trên 6 lá : pha 50-60 ml/16 lít nước

Nguồn: http://www.congtyhai.com