Chat hỗ trợ
Chat ngay

HOẠT CHẤT ISOPROTHIOLANE LÀ GÌ?

Xin cảm ơn!

Tên hoạt chất :

Isoprothiolane

Loại thuốc :

Thuốc trừ bệnh

Nhóm thuốc :

Lân hữu cơ (TB)

Tác động của thuốc :

Thuốc nội hấp, có tác dụng bảo vệ và diệt trừ; xâm nhập nhanh, vận chuyển hướng ngọn và gốc.

Đặc điểm chung :

Kìm hãm sự xâm nhập và tăng trưởng của sợi nấm bằng cách kìm hãm sự tạo thành giác bám hay tiết men cellulase.