Chat hỗ trợ
Chat ngay

CÁCH TRỊ BỆNH NẤM BỒ HÓNG (MUỘI ĐEN) TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

Xin cảm ơn!

Tác nhân: Do nhiều loại nấm gây ra Meliola durionis, Capnodium moniliforme, Polychaeton sp., Phragmocapnias betle

Triệu chứng: Vết bệnh là những đốm tròn màu đen trên lá cành non …

Phát sinh phát triển của bệnh:

Bệnh tấn công trên lá cành non, trái.. bệnh thường tấn công chổ tán rậm rạp, canh non và gây hại khu vực có ẩm độ cao.

Các loại nấm này phát triển khi có nhiều loại côn trùng tấn công như riệp sáp, rầy nhảy .. khi chúng tiết ra các chất dịch và các loại nấm này sống nhờ chất dịch đó và phát triển.

Biện pháp phòng trị:

– Biện pháp canh tác: Cắt cành tạo vườn thông thoáng

– Biện pháp hóa học: Diệt các loại côn trùng chích hút bằng các loại thuốc trừ rầy và rệp sáp. có thể kèm theo phun thuốc trừ nấm.

Wellof 330EC

500 ml/200 lít nước

Altach 5EC

250 ml/200 lít nước

Mospilan 3EC

300 ml/200 lít nước

Manozeb 80WP

800 g/200 lít nước

Ridozeb 72W

800 g/200 lít nước

Carbenda Supper 50SC

300 ml/200 lít nước