SHINA 200SL – TRỪ CỎ CHÁY LƯU DẪN THẾ HỆ MỚI TRỪ CỎ TRANH, CỎ CHỈ, CỎ ỐNG, MẦN TRẦU, THÀI LÀI

THÀNH PHẦN Glufosinate Amonium…200g/L (%18w/w) CÔNG DỤNG Trừ cỏ chỉ, mần trầu, thài lài/ Cà phê Shina là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, diệt trừ

Read More

1 2 3 118