THUỐC TRỪ SÂU TVG 20 565EC – HIỆU HỔ CHÚA 999 PHÒNG TRỊ MỤC ĐỤC CÀNH TRÊN CÂY MÂN CỤC

QUY CÁCH: CHAI 450ML THÀNH PHẦN: – Dinotefuran……………85g/l – Profenofos…………….480g/l – Phụ gia…………………435g/l CÔNG DỤNG: Hoạt chất Profenofos và Dinotefuran, được đăng lý nhiều tên

Read More

THUỐC TRỪ SÂU TVG 20 565EC – HIỆU HỔ CHÚA 999 PHÒNG TRỊ SÂU ĐỤC QUẢ RAU MÀU

QUY CÁCH: CHAI 450ML THÀNH PHẦN: – Dinotefuran……………85g/l – Profenofos…………….480g/l – Phụ gia…………………435g/l CÔNG DỤNG: Hoạt chất Profenofos và Dinotefuran, được đăng lý nhiều tên

Read More

THUỐC TRỪ SÂU TVG 20 565EC – HIỆU HỔ CHÚA 999 PHÒNG TRỊ RỆP RẦY XANH

QUY CÁCH: CHAI 450ML THÀNH PHẦN: – Dinotefuran……………85g/l – Profenofos…………….480g/l – Phụ gia…………………435g/l CÔNG DỤNG: Hoạt chất Profenofos và Dinotefuran, được đăng lý nhiều tên

Read More

THUỐC TRỪ SÂU TVG 20 565EC – HIỆU HỔ CHÚA 999 PHÒNG TRỊ RỆP MUỘI ĐEN TRÊN CÀ PHÊ

QUY CÁCH: CHAI 450ML THÀNH PHẦN: – Dinotefuran……………85g/l – Profenofos…………….480g/l – Phụ gia…………………435g/l CÔNG DỤNG: Hoạt chất Profenofos và Dinotefuran, được đăng lý nhiều tên

Read More

THUỐC TRỪ SÂU TVG 20 565EC – HIỆU HỔ CHÚA 999 PHÒNG TRỊ SÂU BỆNH TRÊN CÂY ĐIỀU

QUY CÁCH: CHAI 450ML THÀNH PHẦN: – Dinotefuran……………85g/l – Profenofos…………….480g/l – Phụ gia…………………435g/l CÔNG DỤNG: Hoạt chất Profenofos và Dinotefuran, được đăng lý nhiều tên

Read More

THUỐC TRỪ SÂU TVG 20 565EC – HIỆU HỔ CHÚA 999 PHÒNG TRỊ SÙNG HẠI KHOAI LANG

QUY CÁCH: CHAI 450ML THÀNH PHẦN: – Dinotefuran……………85g/l – Profenofos…………….480g/l – Phụ gia…………………435g/l CÔNG DỤNG: Hoạt chất Profenofos và Dinotefuran, được đăng lý nhiều tên

Read More

THUỐC TRỪ SÂU TVG 20 565EC – HIỆU HỔ CHÚA 999 PHÒNG TRỊ RỆP HẠI THUỐC LÁ

QUY CÁCH: CHAI 450ML THÀNH PHẦN: – Dinotefuran……………85g/l – Profenofos…………….480g/l – Phụ gia…………………435g/l CÔNG DỤNG: Hoạt chất Profenofos và Dinotefuran, được đăng lý nhiều tên

Read More

THUỐC TRỪ SÂU TVG 20 565EC – HIỆU HỔ CHÚA 999 PHÒNG TRỊ SÂU, BỆNH HẠI NGÔ

QUY CÁCH: CHAI 450ML THÀNH PHẦN: – Dinotefuran……………85g/l – Profenofos…………….480g/l – Phụ gia…………………435g/l CÔNG DỤNG: Hoạt chất Profenofos và Dinotefuran, được đăng lý nhiều tên

Read More

1 2 3 105